Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.12.2010 809/10/1/10 Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області UA4000106421 Значення відсутнє в довіднику Значення відсутнє в довіднику 189.4 490000 92806000 90.07
Опис
 
27.12.2010 810/10/1/10 Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об ласті UA4000106413 Значення відсутнє в довіднику Значення відсутнє в довіднику 189.4 54000 10227600 9.93
Опис