Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Майданик Олександр Іванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1956
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор представництва в Україні компанії AWBC GmbH (Австрія).
8)дата обрання та термін, на який обрано
9)Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нікітіна Олександра Олексіївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 7
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правління ЗАТ «Страхова компанія «Перспектива»
8)дата обрання та термін, на який обрано
9)Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненко Ігор Ігорович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на який обрано
9)Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада Президент
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мірошников Юрій Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Віце-президент з комерції Авіакомпанії "МАУ"
8)дата обрання та термін, на який обрано 12.09.2012, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Майберг Арон
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1956
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Ради Директорів авіакомпанії «Аеросвіт»
8)дата обрання та термін, на який обрано
9)Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.