Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 307420) Кіпр буд. 1, офіс 4, Нікосія 1060 Платея Елефтеріас, Мітсі Білдінг, Стасіну 25.8373
Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕПІТЕЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ" 36843001 01103 80000 м.Київ вул. Кіквідзе, 14-В 74.1627
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.