Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 727014
3. Дата проведення державної реєстрації
29.10.1992
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
103033600
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
2204
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
51.10[2010]Пасажирський авіаційний транспорт
51.21[2010]Вантажний авіаційний транспорт
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит"
2) МФО банку
300131
3) поточний рахунок
26006110893980
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит"
5) МФО банку
300131
6) поточний рахунок
26005110893840