Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Moody`s Investors Service
Організаційно-правова форма Іноземне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00000000
Місцезнаходження США м.Київ iнформацiя вiдсутня 10007 м. Нью-Йорк Чарч стрiт, 99
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2007
Міжміський код та телефон +1-212-553-0377
Факс +1-212-553-0377
Вид діяльності Послуги з рейтингування
Опис Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингуванння. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ; зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Вiдкрите акцiонерне товариство "Мiжрегiональний Фондовий союз"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01032 м. Київ вул. Вєтрова, 7б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності AВ №189728
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.11.2006
Міжміський код та телефон (044) 238-61-92
Факс (044) 238-61-92
Вид діяльності Депозитарiй
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23928466
Місцезнаходження Дніпропетровська iнформацiя вiдсутня 49000 м. Днiпропетровськ вул. Коцюбинського, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №№ 299689, 299679
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2005
Міжміський код та телефон (056) 721-93-88
Факс (056) 721-93-88
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Iнго Україна"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16285602
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01054 м. Київ вул. Воровського, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 123544
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.12.2004
Міжміський код та телефон (044) 490-27-44
Факс (044) 490-27-44
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Українська Акцiонерна Страхова Компанiя "АСКА"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 03186 м. Київ вул. Авiаконструктора Антонова, 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №321649
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2005
Міжміський код та телефон (044) 455-99-70
Факс (044) 248-48-31
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Українська страхова компанiя "ВЕСТА"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30968986
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01025 м. Київ вул. Десятинна, 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №158967
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.11.2006
Міжміський код та телефон (044) 451-78-82
Факс (044) 513-07-45
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Альянс"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33667890
Місцезнаходження Дніпропетровська iнформацiя вiдсутня 49044 м. Днiпропетровськ бул. Катеринославський, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №158615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.08.2006
Міжміський код та телефон (056) 372-30-10
Факс (056) 372-30-10
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23389974
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01133 м. Київ бульвар Лесi Українки, 21-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №177017
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.07.2005
Міжміський код та телефон (044) 284-69-51
Факс (044) 490-72-77
Вид діяльності Реєстратор цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма в формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30634365
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01133 м. Київ бул. Лесi Українки, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №2248
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 256-41-10
Факс (044) 256-41-11
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридина фiрма "Салком"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21556368
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2007
Міжміський код та телефон (044) 279-61-76
Факс (044) 279-09-00
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. Зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки для здiйснення юридичної дiяльностi лiцензiя не потрiбна, i тому данi стосовно номеру лiцензiї та дати видачi лiцензiї у дiйсностi не iснують.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма Магiстр i партнери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24942296
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01025 м. Київ вул. В. Житомирська, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2007
Міжміський код та телефон (044) 492-82-82
Факс (044) 492-82-72
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. Зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки для здiйснення юридичної дiяльностi лiцензiя не потрiбна, i тому данi стосовно номеру лiцензiї та дати видачi лiцензiї у дiйсностi не iснують.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "РОСНО Україна"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32253696
Місцезнаходження м.Київ iнформацiя вiдсутня 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №082120
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.04.2006
Міжміський код та телефон (044) 492-29-69
Факс (044) 492-29-69
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту