Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.02.2007
Кворум зборів** 99.9912
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Про внесення змiн до Положення про Спостережну Раду ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л. - рiшення не прийнято) 8. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято).
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.03.2007
Кворум зборів** 99.9912
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку (виступили: Грачов Ю.Л. - рiшення не прийнято) 8. . Пропозицiя внести змiни до Статуту ЗАТ "Альфа-Банк" у зв'язку з проведенням додаткової емiсiї Банку (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято).
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2007
Кворум зборів** 99.9968
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Про затвердження звiту про основнi напрямки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Бакн" у 2006 роцi i визначення основних напрямкiв дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2007 роцi (виступили: Волков А.В - рiшення прийнято). 8. Про затвердження результатiв дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi (виступили: Волков А.В - рiшення прийнято). 9. Про затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної Комiсiї про результати перевiрки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi 10. Про затвердження висновку зовнiшнього аудитора про результати перевiрки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi (виступили: Волков А.В - рiшення прийнято). 11. Про розподiл прибутку ЗАТ "Альфа-Банк" у 2006 роцi (виступили: Ольшанський В.М., Половко С.М., Волков А.В.- рiшення прийнято (за-359968338, проти-20094)). 12. Про внесення змiн до Положення про Спостережну Раду ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л., рiшення прийнято)
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.07.2007
Кворум зборів** 99.9986
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Пропозицiя змiн до Положення про Спостережну Раду Банку не вносити (виступили: Половко С.М.. - рiшення прийнято). 8. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято).
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.09.2007
Кворум зборів** 99.9963
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Пропозицiя введення до Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Альфа-Банк" Главацького А.М.(виступили: Половко С.М.. - рiшення прийнято). 8. Пропозицiя внести змiни до Статуту ЗАТ "Альфа-Банк" у зв'язку з проведенням додаткової емiсiї Банку (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято).
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.11.2007
Кворум зборів** 99.9976
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Пропозицiя не вносити змiни до складу Спостережнiй Радi ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Половко С.М.. - рiшення прийнято). 8. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято).
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.01.2008
Кворум зборів** 99.9976
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Пропозицiя делегувати окремi повноваження Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" Спостережнiй Радi ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю.Л. - рiшення не прийнято). 8. Пропозицiя внести змiни до Статуту ЗАТ "Альфа-Банк" у зв'язку з проведенням додаткової емiсiї Банку (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято).
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2008
Кворум зборів** 99.9981
Опис Перелiк питань: 1. Про обрання Голови й Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (виступили: Грачов Ю. Л.- рiшення прийнято). 2. Про порядок голосування й пiдрахунку голосiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 3. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 4. Про обрання редакцiйної комiсiї Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 5. Про необхiднiсть прийняття регламенту Загальних зборiв (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 6. Про порядок денний (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 7. Про затвердження звiту про основнi напрямки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2007 роцi i визначення основних напрямкiв дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2008 роцi (виступили: Волков А.В. - рiшення прийнято). 8. Про затвердження результатiв дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2007 роцi (виступили: Гладченко Л.Б. - рiшення прийнято). 9. Про затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної Комiсiї про результати перевiрки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2007 роцi (виступили: Гладченко Л.Б. - рiшення прийнято). 10. Про затвердження висновку зовнiшнього аудитора про результати перевiрки дiяльностi ЗАТ "Альфа-Банк" у 2007 роцi (виступили: Гладченко Л.Б. - рiшення прийнято). 11. Про розподiл прибутку ЗАТ "Альфа-Банк" за 2007 рiк (виступили: Гладченко Л.Б. - рiшення прийнято). 12. Про збiльшення статутного капiталу Банку за рахунок додаткових грошових внескiв шляхом закритого розмiщення акцiй Банку (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 13. Про прийняття рiшення про закрите розмiщення (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято). 14. Про визначення уповноваженого органу ЗАТ "Альфа-Банк", якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про дострокове припинення закритого (приватного) розмiщення акцiй, затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй, затвердження результатiв розмiщення акцiй в фактично розмiщеному обсязi або у разi недосягнення запланованого обсягу розмiщення, перенесення термiнiв розмiщення акцiй у разi необхiдностi (виступили: Половко С.М. - рiшення прийнято).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.