Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20.06.2007 199/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 300000 2 1 300000000 12 Раз на рiк 23.04.2009
Опис Закритий випуск
 
04.11.2004 175/2/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 25000 2 1 25000000 7 Раз у три мiсяцi 10.11.2009
Опис Облiгацiї серiї В випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 3 рiвня). Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї В - 1820 календарних днiв, з 16 листопада 2004 року по 09 листопада 2009 року.
 
30.11.2005 382/2/05 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 50000 2 1 50000000 13 Раз у три мiсяцi 07.12.2010
Опис Облiгацiї серiї С випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 3 рiвня). Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї С - 1820 календарних днiв, з 14 грудня 2005 року по 19 грудня 2011 року.
 
15.12.2006 783/2/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 200000 2 1 200000000 13 Раз у три мiсяцi 19.12.2011
Опис Облiгацiї серiї D випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 3 рiвня). Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї D з 06 березня 2007 року по 19 грудня 2011 року.
 
07.09.2007 543/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 290000 2 1 290000000 10 Раз у три мiсяцi 10.09.2012
Опис Облiгацiї серiї F випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 2 рiвня). Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї F - з наступного дня пiсля реєстрацiїДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 09 вересня 2011 року.
 
07.12.2007 957-2/2/07-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 200000 2 1 200000000 14 Раз у три мiсяцi 13.06.2013
Опис Облiгацiї серiї I випущенi для вiдкритого розмiщення.Лiстинг не проходили в зв"язку з тим, що станом на 01.01.2008 року триває їх первинне розмiщення . Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї I - з наступного дня пiсля реєстрацiїДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 12 червня 2013 року.Облiгацiї серiї I забезпеченi порукою ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Будiвельнi проекти" код за ЄДПРОУ 34764782.
 
07.12.2007 957-1/2/07-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 195000 2 1 195000000 14 Раз у три мiсяцi 14.03.2013
Опис Облiгацiї серiї Н випущенi для вiдкритого розмiщення.Лiстинг не проходили в зв"язку з тим, що станом на 01.01.2008 року триває їх первинне розмiщення . Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї Н - з наступного дня пiсля реєстрацiїДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 13 березня 2013 року.Облiгацiї серiї Н без додаткового забезпечення .
 
07.12.2007 957-3/2/07-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 200000 2 1 200000000 15 Раз у три мiсяцi 13.06.2013
Опис Облiгацiї серiї J випущенi для вiдкритого розмiщення.Лiстинг не проходили в зв"язку з тим, що станом на 01.01.2008 року триває їх первинне розмiщення . Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї J - з наступного дня пiсля реєстрацiїДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 12 червня 2013 року.Облiгацiї серiї J забезпеченi порукою ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Будiвельнi проекти" код за ЄДПРОУ 34764782.
 
07.09.2007 544/2/07-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 310000 2 1 310000000 8 Раз у три мiсяцi 10.09.2012
Опис Облiгацiї серiї G випущенi для вiдкритого розмiщення.Лiстинг не проходили в зв"язку з тим, що станом на 01.01.2008 року триває їх первинне розмiщення . Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї G - з наступного дня пiсля реєстрацiїДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 09 вересня 2011 року.Облiгацiї серiї G забезпеченi порукою ТОВ "Компанiя по управлiнню активами i адмiнiстратор пенсiйних фондiв "Альфа Управлiння Капiталом" код за ЄДПРОУ 33782046.
 

Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8

Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9