Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ABH Ukraine Limited НЕ 167526 Республiка Кiпр м.Київ iнформацiя вiдсутня 1066 Nicosia Themistokli Dervi, 5 99.99758
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Туристична фiрма "Почайна" 16457556 м.Київ iнформацiя вiдсутня 01025 м. Київ Володимирська, 5 0.000767
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Шеметенкова Марiя Єгорiвна 0.000008
Крукiвська Iрина Вiкторiвна 0.000008
Грицюк Катерина Дмитрiвна 0.000008
Стасюк Тетяна Миколаївна 0.000008
Борейко Ольга Iванiвна 0.00015
Ольшанська Лiдiя Григорiвна 0.001463
Горобчук Вiктор Олексiйович 0.000008
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.