Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
21.11.2007 21.11.2007 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
19.11.2007 21.11.2007 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
23.07.2007 24.07.2007 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
16.07.2007 17.07.2007 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
29.03.2007 02.04.2007 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
26.10.2007 29.10.2007 Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
28.12.2007 03.01.2008 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
17.04.2007 17.04.2007 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
03.09.2007 04.09.2007 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.04.2007 13.04.2007 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2007 02.04.2007 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.11.2007 06.11.2007 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
25.06.2007 26.06.2007 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій