Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
07.12.2007 957-3/2/07-Т ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Будiвельнi проекти" 34764782
Опис Порукою забезпечена виплата номiнальної вартостi облiгацiй - 200 000 000,00 грн. та виплата процентного доходу за облiгацiями. Строк надання поруки - з моменту реєстрацiї випуску в ДКЦПФР i до моменту погашення облiгацiй. З кожним власником за його бажанням буде укладений договiр поруки, в якому будуть зазначенi iншi умови i порядок виконання поруки. Порука надаєтсья безоплатно.
 
07.12.2007 957-2/2/07-Т ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Будiвельнi проекти" 34764782
Опис Порукою забезпечена виплата номiнальної вартостi облiгацiй - 200 000 000,00 грн. та виплата процентного доходу за облiгацiями. Строк надання поруки - з моменту реєстрацiї випуску в ДКЦПФР i до моменту погашення облiгацiй. З кожним власником за його бажанням буде укладений договiр поруки, в якому будуть зазначенi iншi умови i порядок виконання поруки. Порука надаєтсья безоплатно.
 
07.09.2007 544/2/07-Т ТОВ "Компанiя по управлiнню активами i адмiнiстратор пенсiйних фондiв "Альфа Управлiння Капiталом" 33782046
Опис Порукою забезпечена виплата номiнальної вартостi облiгацiй - 310 000 000,00 грн. та виплата процентного доходу за облiгацiями. Строк надання поруки - з моменту реєстрацiї випуску в ДКЦПФР i до моменту погашення облiгацiй. З кожним власником за його бажанням буде укладений договiр поруки, в якому будуть зазначенi iншi умови i порядок виконання поруки. Порука надаєтсья безоплатно.