Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.07.1998 427/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку iнформацiя вiдсутня Документарна Іменні 100 38688 3868800 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
18.11.1998 616/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку iнформацiя вiдсутня Документарна Іменні 100 67092 6709200 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
28.09.1999 440/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку iнформацiя вiдсутня Документарна Іменні 1 6709200 6709200 100
Опис Деномiнацiя - замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
25.10.1999 517/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку iнформацiя вiдсутня Документарна Іменні 1 14134190 14134190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
17.03.2000 123/1/00 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку iнформацiя вiдсутня Документарна Іменні 1 15975190 15975190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
15.01.2001 17/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку iнформацiя вiдсутня Документарна Іменні 1 73000000 73000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
27.12.2004 765/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Документарна Іменні 1 127000000 127000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
30.10.2006 507/1/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Документарна Іменні 1 360000000 360000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
14.02.2007 69/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Документарна Іменні 1 865000000 865000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
02.08.2007 350/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Документарна Іменні 1 1370000000 1370000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили.
 
04.12.2007 503/1/07-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Документарна Іменні 1 374710000 374710000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiїї Банку не перебувають, листинг/делiстинг не проходили. Cвiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №503/1/07 отримане 02 квiтня 2008 р.