Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвськi операцiї, передбаченi ч.1 та п. 5-11 ч.2 ст. 47 Закону України"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №61 03.12.2001 Нацiональний банк України Безстрокова
Опис Лiцензiя видана безстроково.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть Серiя АВ № 376923 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 12.10.2012
Опис Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть Серiя АВ №376924 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 12.10.2012
Опис Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг Серiя АВ № 376925 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 12.10.2012
Опис Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв Серiя АВ №376926 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 12.10.2012
Опис Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.
 
Банкiвськi операцiї, визначенi п.1-4 част. 2 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №61-4 25.06.2007 Нацiональний банк України Безстрокова
Опис Дозвiл виданий безстроково.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.