Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" - 03365222

Регулярна інформація за 2 квартал 2013 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2013-07-24 15:21:43
Дата останнього розміщення: 2013-07-24 15:21:43

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Переглянути
Інформація про собівартість реалізованої продукції Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути