Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" - 23494714

Регулярна інформація за 3 квартал 2018 р.
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 2018-10-30 15:35:57
Дата останнього розміщення: 2018-10-30 16:00:41

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Переглянути
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Переглянути
Проміжна фінансова звітність банку Переглянути
Проміжний звіт керівництва Переглянути
Твердження щодо проміжної інформації Переглянути