Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" - 03365222

Регулярна інформація за 3 квартал 2017 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2017-10-24 16:16:54
Дата останнього розміщення: 2017-10-24 16:16:54

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Переглянути
Інформація про собівартість реалізованої продукції Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути