Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" - 03365222

Регулярна інформація за 2010 4 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 16.02.2011
Дата останнього розміщення: 16.02.2011

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Переглянути
Інформація про собівартість реалізованої продукції Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути