Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" - 03365222

Регулярна інформація за 2009 4 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 18.02.2010
Дата останнього розміщення: 18.02.2010

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути