Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку X 2902544 X X
у тому числі:        
Кошти банкiв 2.90254e+06 4.85
Примітки: д/н
 
Зобов'язання за цінними паперами X 74638 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 72872 X X
Процентнi облiгацiї 2005-12-19 72872 13 2010-12-08
Примітки: д/н
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н 0 X
Примітки: д/н
Податкові зобов'язання X 36912 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 75615 X X
Усього зобов'язань X 5790547 X X
Примітки: Сума нарахованих витрат до сплати складає 35 288 тис. грн.
Кредити банку X 2902544 X X
у тому числі:        
Кошти клiєнтiв 2.66555e+06 6.48
Примітки: д/н
 
Зобов'язання за цінними паперами X 74638 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 72872 X X
Процентнi облiгацiї 2005-12-19 72872 13 2010-12-08
Примітки: д/н
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н 0 X
Примітки: д/н
Податкові зобов'язання X 36912 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 75615 X X
Усього зобов'язань X 5790547 X X
Примітки: Сума нарахованих витрат до сплати складає 35 288 тис. грн.