Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова Правлiння Волков Андрiй Вiкторович 1976 Вища економiчна 6 Заст. Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Призначений на посаду Протоколом Спостережної Ради №380 от 26.01.2006 iз вступом на посаду з дати отримання письмового погодження НБУ, яке отримане 29.06.2006. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
2 Головний бухгалтер Гладченко Любов Борисiвна 1961 Вища економiчна 16 ЗАТ "Альфа-Банк." Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв Призначена рiшенням засiдання Спостережної Ради (протокол №109 вiд 10.09.2002). Судимiсть за корисливi та посадовi злочини -вiдсутня
3 Член Правлiння Половко Сергiй Миколайович 1976 Вища юридична 7 ЗАТ"Альфа-Банк". Начальник Юридичного управлiння. З 01.09.06 - Директор з правових питань Призначений рiшенням засiдання Спостережної Ради (протокол №368 вiд 24.11.2005). Протоколом №430-Д вiд 24.11.06 -повноваження подовжено ще на 1 рiк. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня
4 Член Правлiння, заступник Директора з корпоративного бiзнесу Соломiєнко Тамара Iванiвна 1956 Вища гуманiтарна, вища економiчна 14 ЗАТ "Альфа-Банк" Начальник управлiння розвитку вiдносин з корпоративними клiєнтами. Призначена рiшенням засiдання Спостережної Ради (протокол №368 вiд 24.11.2005р). Протоколом Спостережної Ради №430-Д вiд 24.11.2006 року строк її повноважень пiдтверджений ще на один рiк.Судимiсть за корисливi та посадовi злочини -вiдсутня.
6 Член Правлiння, Директор з Управлiння персоналом Стрекаль Тетяна Володимирiвна 1968 Вища 2 АТ тютюнова компанiя "ВАТ-Прилуки" . Менеджер вiддiлу управлiння персоналом Призначена на посаду на пiдставi протоколу Спостережної Ради №368 вiд 24.11.2005. Протоколом Спостережної Ради №430-Д вiд 24.11.2006 року строк її повноважень пiдтверджений ще на один рiк. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня
5 Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння - начальник Служби економiчної безпеки. Салоїд Володимир Якович. 1954 Вища 7 ЗАТ "Альфа-Банк". Заступник начальника вiддiлу монiторингу Служби економiчної безпеки. Призначений членом Правлiння на пiдставi протоколу Спостережної Ради №368 вiд 24.11.2005. Протоколом Спостережної Ради №430-Д вiд 24.11.2006 року строк його повноважень пiдтверджений ще на один рiк. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
7 Член Правлiння, Директор з корпоративного бiзнесу Березовський Євген Наумович 1974 Вища економiчна 10 ВАТ "Альфа-Банк"(Росiя) . Начальник управлiння розвитку клiєнтського бiзнесу-ст.вiце-Президент Призначений на посаду на пiдставi протоколу Спостережної Ради №368 вiд 24.11.2005. Протоколом Спостережної Ради №430-Д вiд 24.11.2006 року строк його повноважень пiдтверджений ще на один рiк. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня
8 Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з операцiйної роботи Мухаммад Ханiф Мухаммад Юнус 1972 Вища економiчна 5 АКБ "Сiтiбанк"(Україна).Перший заступник Голови Правлiння. Призначений на посаду на пiдставi протоколу Спостережної Ради №368 вiд 24.11.2005. Протоколом Спостережної Ради №430-Д вiд 24.11.2006 року строк його повноважень пiдтверджений ще на один рiк. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
13 Голова Спостережної Ради Косогов Андрiй Миколайович 1961 Вища технiчна 8 ВАТ "Альфа- Банк" (Росiя). Перший заступник Голови Правлiння Призначений на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня
14 Заступник Голови Спостережної Ради - Президент Луканов Олександр Костянтинович 1962 Вища технiчна 11 ВАТ "Альфа-Банк"(Росiя).Заступник Голови Правлiння Призначений на посаду на пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня
20 Член Спостережної Ради -директор з управлiння ризиками. Хальперiн Фiлiп Макс 1951 Вища економiчна, вища технiчна 11 Refco Overseas Ltd.,London, Головний ризик-менеджер. Призначений на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня
19 Член Спостережної Ради Кажмеровськi Томаш 1967 Вища юридична 11 Iнтелiго Файненшиал Сервiс, Польща, Варшава. Керiвник Пластикового Центру та Департаменту продаж Призначений на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня
15 Член Спостережної Ради Карiмов Iльдар Альфредович 1961 Вища економiчна 13 КiБ "Альфа-Банк", Заступник Голови Правлiння Призначений на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
16 Голова Ревiзiйної Комiсiї Смiрнов Данила Федорович 1969 Вища технiчна, вища економiчна. 6 ЗАТ "КПМЖ", менеджер, ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), начальник управлiння внутрiшнього аудиту Призначений на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
17 Член Спостережної Ради - директор "Альфа-Фiнанс Холдiнг C.А."(Москва).. Назарян Павло 1972 Вища технiчна, вища економiчна. 7 Alfa Capital Investments Ltd, SFO Директор Призначений на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
18 Член Спостережної Ради Фенiвес Алларiх Г. 1945 Вища юридична 31 Roland Berger St, партнер Призначений на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 3/2006 вiд 25.12.2006 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
9 Член Правлiння, Директор Блоку "Казначейство та ринки капiталу" Бобишев Андрiй Олександрович 1978 вища 2 ВАТ "Альфа-Банк", начальник вiддiлу з управлiння ринковими ризиками Призначений на посаду члена Правлiння протоколом Спостережної ради № 410 вiд 17.07.06 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
10 Член Правлiння, Заступник начальника корпоративних розрахункiв Крилов Олег Борисович 1973 вища 8 ЗАТ АБН АМРО Банк А.О. (Росiя), Вiце-президент, Начальник Департаменту розвитку банкiвських продуктiв Призначений на посаду члена Правлiння протоколом Спостережної ради № 410 вiд 17.07.06 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
11 Член Правлiння, Директор з управлiння ризиками Колечко Дмитро Володимирович 1976 вища 2 АКБ "Райффазенбанк Україна", Начальник управлiння з контролю за ризиками, ЗАТ "Альфа-Банк", Начальник Управлiння ризиками Призначений на посаду члена Правлiння протоколом Спостережної ради № 425 вiд 28.09.06 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
12 Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння - Фiнансовий Директор Малинська Олена Олександрiвна 1976 вища 4 ЗАТ "Мiкрофiнансовий банк" (ПроКредитбанк) Призначений на посаду члена Правлiння протоколом Спостережної ради № 425 вiд 28.09.06 р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.