Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид акцій Форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Сума за номіналом (грн.) Доля у статут-
ному капіталі (%)
1999-10-25 №517/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 1 14134190 14134190 100

Примітки: д/н
 

2000-03-17 №123/1/00 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 1 15975190 15975190 100
Примітки: д/н
 

1998-07-30 №427/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 100 38688 3868800 100
Примітки: д/н
 

1998-11-18 № 616/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 100 67092 6709200 100
Примітки: д/н
 

1999-09-28 № 440/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 1 6709200 6709200 100
Примітки: д/н
 

2001-01-15 №17/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 1 73000000 73000000 100
Примітки: д/н
 

2004-12-27 №765/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 1 127000000 127000000 100
Примітки: д/н
 

2006-10-30 №507/1/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Іменні прості Документарна 1 360000000 360000000 100
Примітки: д/н