Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
протоколом Спостережної Ради №377 вiд 16.01.2006 пан Гладкий В. А. звiльнений з посади Голови Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>.
29.06.2006 отримано погодження вiд НБУ щодо призначення Волкова А. В. на посаду Голови Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>
2006-07-21 протоколом Спостережної Ради №410 вiд 17.07.2006 пан Крилов О. Б. призначений на посаду Члена Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>.
2006-08-07 iнформацiя про змiну власникiв акцiй Банку, яким належить бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй. iнформацiя стосовно вiдкриття представництва ЗАТ <Альфа-Банк> в Росiйськiй Федерацiї.
2006-09-15 iнформацiя стосовно вiдкриття представництва ЗАТ <Альфа-Банк> в Республiцi Бiлорусь
2006-09-15 13.09.2006 року на засiданнi Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" прийнято Рiшення про випуск iменних процентних облiгацiй. Обсяг випуску 150 000 000, 00 грн.. Кiлькiсть облiгацiй, що випускається - 150 тисяч штук. Облiгацiї випускаються однiєю серiєю.
протоколом Спостережної Ради №425 вiд 28.09.2006 пан Колечко Д. В. та панi Малинська О. О. призначенi на посаду Члена Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>.
2006-12-29 протоколом Спостережної Ради №434 вiд 26.12.2006 пан Петр Шврчек звiльнений з посади Члена Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>.
Попереднє рiшення про випуск облiгацiй ЗАТ "Альфа-Банк" , що оформлене Протоколом Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" вiд 13.09.2006 №31 вiдмiнено
на засiданнi Правлiння (Протокол №37 вiд 01.11. 06 р.) прийнято Рiшення про випуск iменних процентних облiгацiй. Обсяг випуску 200 000 000, 00 грн.,кiлькiсть - 200 тисяч штук. Облiгацiї випускаються однiєю серiєю. Строк обiгу - 5 рокiв.
2006-12-04 24.11.2006 - Дата пiдписання кредитної угоди з Rabobank International, Лондонська фiлiя. Вид кредиту - фiнансовий. Сума отриманого кредиту - 50 млн. дол. США. % за користування кредитними коштами (рiчних) - 9%. Термiн користування - 15 мiсяцiв.
2006-12-04 29.11.2006 - дата виникнення подiї (отримання грошових коштiв за кредитним договором). Сума кредиту вiд статутного капiталу на початок звiтного року складає - 198,819%; вiд суми вартостi основних та оборотних коштiв на початок звiтного року - 179,553%.
2006-12-04 Кредит надавався у доларах США ( 50 000 000 доларiв США). Данi в гривнях, що поданi у цiй звiтностi, перерахованi за курсом НБУ на дату виникнення подiї (5,05)
18.12.2006 дата виникнення подiї (отримання грошових коштiв за кредитним договором) та дата пiдписання кредитної угоди з Амстердамським торговим банком. Кредит був отриманий Банком у доларах США. Вид кредиту - фiнансовий.
Сума кредиту - 303 млн. грн. % за користування коштами - 7,25 рiчних. Термiн користування кредитом - 0,29мiс. Сума кредиту вiд статутного капiталу на початок звiтного року складає - 238,583 %;
вiд суми вартостi основних та оборотних коштiв на початок звiтного року - 215,464. Кредит був отриманий Банком у долларах США. Данi щодо суми кредиту поданi у гривнях по курсу НБУ на день отриманя кредиту.
22.12.2006 дата виникнення подiї (отримання грошових коштiв за кредитним договором). Дата пiдписання кредитної угоди - 18.12. 2006 р. Установа, що надала Банку кредит - ВТБ Банк. Кредит був отриманий Банком у доларах США. Вид кредиту - фiнансовий.
Сума - 808 млн. грн. % за користування коштами - 9,75 рiчних. Термiн користування кредитом - 36 мiс. Сума кредиту вiд статутного капiталу на початок звiтного року складає - 636,22 %;
Протоколом Спостережної Ради №385 вiд 03.03.2006 панi Михайльо В. В. звiльнена з посади Члена Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>.