Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Змiни внутрiшньої i зовнiшньоекономiчної полiтики x не прогнозується
Фінансово-економічні Iнфляцiя, нестабiльнiсть та суперечливiсть дiючого законодавства, нестiйкiсть валютних курсiв, неплатоспроможнiсть клiєнтiв x не прогнозується
Виробничо-технологічні Несанкцiоноване проникнення в мережу банку x не прогнозується
Соціальні Нерiвний розподiл доходiв мiж населенням, заворушення та iншi обставини, не передбаченi в умовах соцiально-економiчної кризи. x не прогнозується
Екологічні Стихiйнi лиха x не прогнозується
Примітки: -