Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ23389974
Код території за КОАТУУ8038200000
Територія (область)м.Київ
РайонПечерський
Поштовий індекс01133
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будинокбульвар Лесi Українки, 21-б
Міжміський код та телефон(044)284-69-51
Факс(044)490-72-77
E-mailadmin@transfert.com.ua
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ №177017
Дата видачі ліцензії (дозволу)2005-07-05
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
НайменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Мiжрегiональний Фондовий союз"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ24917996
Код території за КОАТУУ8039100000
Територія (область)м.Київ
РайонШевченкiвський
Поштовий індекс01133
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будиноквул. Вєтрова, 7б
Міжміський код та телефон(044)238-61-92
Факс(044)238-61-92
E-mailpost@mfs.kiev.ua
WWW-адресаwww.mfs.kiev.ua
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіAВ №189728
Дата видачі ліцензії (дозволу)2006-11-07
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТiЛЛi Україна"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ30373906
Код території за КОАТУУ8039100000
Територія (область)м.Київ
РайонШевченкiвський
Поштовий індекс04050
Населений пунктм. Київ
Вулиця, будиноквул. Тургенєвська, 71, офiс 316
Міжміський код та телефон(044)490-68-24
Факс(044)490-68-24
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіСвiдоцтво №2091
Дата видачі ліцензії (дозволу)2005-12-15
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
НайменуванняЗакрите акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "iнго Україна"
Організаційно-правова формаЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ16285602
Код території за КОАТУУ8039100000
Територія (область)м. Київ
РайонШевченкiвський
Поштовий індекс01054
Населений пунктм. Київ
Вулиця, будиноквул. Воровського, 33
Міжміський код та телефон(044) 490-27-44
Факс(044) 490-27-44
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності123544
Дата видачі ліцензії (дозволу)2004-12-06
Державний орган, що видав ліцензіюд/н

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
НайменуванняЗакрите акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя "АСКА""
Організаційно-правова формаЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ13490997
Код території за КОАТУУ8038900000
Територія (область)м. Київ
РайонСОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Поштовий індекс03186
Населений пунктм. Київ
Вулиця, будиноквул. Авiаконструктора Антонова, 5
Міжміський код та телефон(044) 455-99-70
Факс(044) 455-99-13
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ 321649
Дата видачі ліцензії (дозволу)2005-04-08
Державний орган, що видав ліцензіюд/н

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
НайменуванняНАСК "Оранта"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ23928466
Код території за КОАТУУ0110136900
Територія (область)Днiпропетровська
Районд/н
Поштовий індекс49000
Населений пунктм. Днiпропетровськ
Вулиця, будиноквул. Коцюбинського, 1
Міжміський код та телефон(056) 721-93-88
Факс(056) 721-93-88
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАВ 10013
Дата видачі ліцензії (дозволу)2005-01-20
Державний орган, що видав ліцензіюд/н