Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1. Процентні облігації
Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма випуску Сума випуску за номіналом (грн.) Процентна ставка (%) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
2004-11-04 175/2/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 25000 Бездокументарна 2.5e+07 12 2009-11-09 2009-11-09
 
Примітки: Серiя В. Облiгацiї включенi до котирувального листа 3 рiвня Списку ПФТС. Сплата доходу - раз у три мiсяцi.
2005-11-30 382/2/05 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 50000 Бездокументарна 5e+07 13 2010-12-07 2010-12-07
 
Примітки: Серiя С. Облiгацiї включенi до котирувального листа 3 рiвня Списку ПФТС. Сплата доходу - раз у три мiсяцi.
2006-12-15 783/2/06-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку 1000 200000 Бездокументарна 2e+08 13 2011-12-19 2011-12-19
 
Примітки: Серiя Д. Облiгацiї включено до котирувального листа 3 рiвня Списку ПФТС. Сплата доходу - раз у три мiсяцi.