Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1.операцiї, передбаченi ч.1 та п. 5-11 ч.2 ст. 47 Закону України"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №61 2001-12-03 Нацiональний банк України
2.Банкiвськi операцiї, визначенi п.1-4 част. 2 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №61-3 2003-05-31 Нацiональний банк України
3.Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з випуску та обiгу цiнних паперiв; депозитарна дiяльнiсть зберiгача №770404 2004-10-11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 2007-10-11