Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2006 рік, на кінець року


Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
    Так Ні
1 Випуск акцій x
2 Випуск депозитарних розписок x
3 Випуск облігацій x
4 Кредити банків x
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів x
6 Інше (запишіть)

д/н
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так
Так, плануємо розпочати переговори Так
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Так
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Ні
Не визначились Ні
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його значення: ua A- стабiльний
дату присвоєння: 2005-10-14
ким присвоєний рейтинг: Нацiональне рейтингове агенство Кредит-Рейтинг
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй
Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй