Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Скорочене найменуванняЗАТ "АЛЬФА-БАНК"
Організаційно-правова формаЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ23494714
Код території за КОАТУУ8039100000
Територія (область)м.Київ
РайонШевченкiвський
Поштовий індекс01025
Населений пунктМ.КИЇВ
Вулиця, будинокВУЛ. ДЕСЯТИННА, 4/6
Міжміський код та телефон044(490-46-00)
Факс490-46-01
E-mailMail@alfabank.kiev.ua
WWW-адресаwww.alfabank.com.ua

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва158
Дата видачі1993-03-24 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоНацiональний банк України
Зареєстрований статутний капітал (грн.)7.3e+07

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомОПЕРАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ НБУ, М.КИЇВ
МФО банку300001
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомОПЕРАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ НБУ, М.КИЇВ
МФО банку300001

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
96120КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
д/нд/н
д/нд/н

Код за КВЕДВид діяльності
65.12.1Комерцiйнi банки
д/нд/н
д/нд/н

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органу
Передплатний індекс
Тираж
Дата публікації звіту

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведення
Дата проведення
Кворум зборів (%)
Питання порядку денного:

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів