Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції) Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя) Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
Україна Країни СНД та Балтії Країни дальнього зарубіжжя
Усього: 0.63 0 0
Надання мiжбанкiвських кредитiв д/н 0.06 0 0
Кредити юридичним особам д/н 0.55 0 0
Кредити фiзичним особам д/н 0.001 0 0
Iнвестицiйна дiяльнiсть д/н 0.019 0 0
Усього: 0.63 0 0
Надання мiжбанкiвських кредитiв д/н 0.06 0 0
Кредити юридичним особам д/н 0.55 0 0
Кредити фiзичним особам д/н 0.001 0 0
Iнвестицiйна дiяльнiсть д/н 0.019 0 0