Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року

Супровідний лист до звіту

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"   23494714
(найменування емітента)   (код за ЄДРПОУ)


Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2003 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

Дата друку звіту: 18.06.2004  

Голова Правлiння       Снєгiрєв Андрiй В`ячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата: 18.06.2004