Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова Правлiння Снєгiрєв Андрiй В`ячеславович 1951 Вища гуманітарна, вища економічна 6 АКБ "Райффайзенбанк Україна". Заступник Голови Правління Призначений на посаду на підставі Протоколу Спостережної Ради №217 від 19.11.2003. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
2 Головний бухгалтер Гладченко Любов Борисівна 1961 Вища економічна 14 ЗАТ "Альфа-Банк". Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв Призачена рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №109 від 10.09.2002). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
3 Перший заст.Голови Правління-Президент-член Правлiння Нілов Валерій Володимирович 1963 Вища технічна 9 ВАТ "Альфа Капітал" (м. Москва). Директор по розвитку бізнесу на Україні Призначений рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №12 від 15.07.2000). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
4 Заст.голови Правління-член Правлiння Михайльо Вікторія Вікторівна 1971 Вища економічна 5 ЗАТ "Альфа Капітал" . Фінансовий директор Призначена на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради №4 від 15.05.2000 . Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
5 Заст.голови Правління -член Правлiння Волков Андрій Вікторович 1976 Вища економічна 3 ЗАТ "Альфа - Банк" .Начальник відділу управління ризиками Призначений на підставі Наказу №299-К від 07.10.2003. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
6 Член Правління (начальник юридичного управління) Половко Сергій Миколайович 1976 Вища юридична 5 ЗАТ"Альфа-Банк". Начальник відділу правового забеспечення банківської діяльності Юридичного управління Призначений рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №72 від 20.02.2002) . Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
7 Член Правління (Начальник управління розвитку корпоративного бізнесу) Соломієнко Тамара іванівна 1956 Вища гуманітарна, вища економічна 12 ВАТ "Кредитпромбанк". Начальник управління розвитку відносин з корпоративними клієнтами. Призначена рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №72 від 20.02.2002р). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
8 Член Правління (Начальник Управління внутрішнього аудиту та фінансового моніторингу) Горбачова Маргарита іванівна 1965 Вища економічна 7 ЗАТ "Альфа -Банк" . Начальник відділу внутрішнього аудиту Призначена рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №174 від 09.06.2003р.). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
9 Голова Спостережної Ради Савельєва Марина Георгіївна 1971 Вища економічна 7 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Директор з розвитку комерційних продуктів - старший віце- Президент Призначена на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
10 Член Спостережної Ради Луканов Олександр Костянтинович 1962 Вища технічна 8 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Начальник Кредитного управління Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2000 від 27.03.2000 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
11 Член Спостережної Ради Бакумов Сергій Миколайович 1957 Вища технічна 9 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія). Заступник начальника Служби безпеки Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2001 від 06.07.2001 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
12 Член Спостережної Ради Согін ігор Олександрович 1968 Вища економічна 4 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Керуючий філією "Нижегородська" - старший віце - Президент Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
13 Член Спостережної Ради Березовський Євген Наумович 1974 Вища економічна 5 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Начальник управління кредитування регіонального бізнесу Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
14 Член Спостережної Ради Бугаєвський Олександр Святославович 1968 Вища технiчна, Вища економiчна 9 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Начальник Управління міжбанківського бізнесу, старший віце - Президент Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
15 Член Спостережної Ради Кисельов Андрій Владиславович 1961 Вища технічна 4 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія). Директор з керування роздрібним бізнесом Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №2/2003 від 15.08.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
16 Голова Ревізійної комісії Попова Марина іванівна 1970 Вища економiчна 9 ВАТ "Альфа-Банк"(Росiя).Перший заступник головного бухгалтера-начальник Управлiння бухалтерського облiку Призначена на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2002 від 21/6/02. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
1 Голова Правлiння Снєгiрєв Андрiй В`ячеславович 1951 Вища гуманітарна, вища економічна 6 АКБ "Райффайзенбанк Україна". Заступник Голови Правління Призначений на посаду на підставі Протоколу Спостережної Ради №217 від 19.11.2003. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
2 Головний бухгалтер Гладченко Любов Борисівна 1961 Вища економічна 14 ЗАТ "Альфа-Банк". Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв Призачена рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №109 від 10.09.2002). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
3 Перший заст.Голови Правління-Президент-член Правлiння Нілов Валерій Володимирович 1963 Вища технічна 9 ВАТ "Альфа Капітал" (м. Москва). Директор по розвитку бізнесу на Україні Призначений рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №12 від 15.07.2000). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
4 Заст.голови Правління-член Правлiння Михайльо Вікторія Вікторівна 1971 Вища економічна 5 ЗАТ "Альфа Капітал" . Фінансовий директор Призначена на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради №4 від 15.05.2000 . Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
5 Заст.голови Правління -член Правлiння Волков Андрій Вікторович 1976 Вища економічна 3 ЗАТ "Альфа - Банк" .Начальник відділу управління ризиками Призначений на підставі Наказу №299-К від 07.10.2003. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
6 Член Правління (начальник юридичного управління) Половко Сергій Миколайович 1976 Вища юридична 5 ЗАТ"Альфа-Банк". Начальник відділу правового забеспечення банківської діяльності Юридичного управління Призначений рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №72 від 20.02.2002) . Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
7 Член Правління (Начальник управління розвитку корпоративного бізнесу) Соломієнко Тамара іванівна 1956 Вища гуманітарна, вища економічна 12 ВАТ "Кредитпромбанк". Начальник управління розвитку відносин з корпоративними клієнтами. Призначена рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №72 від 20.02.2002р). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
8 Член Правління (Начальник Управління внутрішнього аудиту та фінансового моніторингу) Горбачова Маргарита іванівна 1965 Вища економічна 7 ЗАТ "Альфа -Банк" . Начальник відділу внутрішнього аудиту Призначена рішенням засідання Спостережної Ради (протокол №174 від 09.06.2003р.). Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
9 Голова Спостережної Ради Савельєва Марина Георгіївна 1971 Вища економічна 7 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Директор з розвитку комерційних продуктів - старший віце- Президент Призначена на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
10 Член Спостережної Ради Луканов Олександр Костянтинович 1962 Вища технічна 8 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Начальник Кредитного управління Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2000 від 27.03.2000 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
11 Член Спостережної Ради Бакумов Сергій Миколайович 1957 Вища технічна 9 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія). Заступник начальника Служби безпеки Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2001 від 06.07.2001 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
12 Член Спостережної Ради Согін ігор Олександрович 1968 Вища економічна 4 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Керуючий філією "Нижегородська" - старший віце - Президент Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
13 Член Спостережної Ради Березовський Євген Наумович 1974 Вища економічна 5 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Начальник управління кредитування регіонального бізнесу Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
14 Член Спостережної Ради Бугаєвський Олександр Святославович 1968 Вища технiчна, Вища економiчна 9 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія) . Начальник Управління міжбанківського бізнесу, старший віце - Президент Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2003 від 28.01.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
15 Член Спостережної Ради Кисельов Андрій Владиславович 1961 Вища технічна 4 ВАТ "Альфа-Банк"(Росія). Директор з керування роздрібним бізнесом Призначений на посаду на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №2/2003 від 15.08.2003 Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
16 Голова Ревізійної комісії Попова Марина іванівна 1970 Вища економiчна 9 ВАТ "Альфа-Банк"(Росiя).Перший заступник головного бухгалтера-начальник Управлiння бухалтерського облiку Призначена на посаду на пiдставi Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2002 від 21/6/02. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня