Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року


Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид акцій Форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Сума за номіналом (грн.) Доля у статут-
ному капіталі (%)
2001-01-15 00:00:00 17/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України Іменні прості Документарна 1 73000000 73000000 100
2001-01-15 00:00:00 17/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України Іменні прості Документарна 1 73000000 73000000 100