Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року


Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісії Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Примітки
д/н 0 0 д/н Iнших цiнних паперiв, випущених емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не має. Торгiвля акцiями ЗАТ "Альфа-Банк" на бiржовому та органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку не здiйснюється.
д/н 0 0 д/н Iнших цiнних паперiв, випущених емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не має. Торгiвля акцiями ЗАТ "Альфа-Банк" на бiржовому та органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку не здiйснюється.