Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АПIК"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ21500646
Код території за КОАТУУ8038200000
Територія (область)м.Київ
РайонПечерський
Поштовий індекс03680
Населений пунктм. Київ
Вулиця, будиноквул. Фiзкультури, 1 , корп. 2
Міжміський код та телефон(044)227-23-02
Факс(044)531-98-44
E-mailoffice@apik.com.ua
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності№0084
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-01-26 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ23389974
Код території за КОАТУУ8038200000
Територія (область)м.Київ
РайонПечерський
Поштовий індекс01133
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будинокбульвар Лесi Українки, 21-б
Міжміський код та телефон(044)294--91-02
Факс(044)294-91-02
E-mailadmin@transfert.com.ua
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА №318883
Дата видачі ліцензії (дозволу)2002-07-03 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
НайменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Мiжрегiональний Фондовий союз"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ24917996
Код території за КОАТУУ8039100000
Територія (область)м.Київ
РайонШевченкiвський
Поштовий індекс01032
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будиноквул. Вєтрова, 7б
Міжміський код та телефон(044)238-61-93
Факс(044)238-61-92
E-mailpost@mfs.kiev.ua
WWW-адресаwww.mfs.kiev.ua
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіAA №604008
Дата видачі ліцензії (дозволу)2003-11-28 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ23389974
Код території за КОАТУУ8038200000
Територія (область)м.Київ
РайонПечерський
Поштовий індекс01133
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будинокбульвар Лесi Українки, 21-б
Міжміський код та телефон(044)294--91-02
Факс(044)294-91-02
E-mailadmin@transfert.com.ua
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА №318883
Дата видачі ліцензії (дозволу)2002-07-03 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
НайменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Мiжрегiональний Фондовий союз"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ24917996
Код території за КОАТУУ8039100000
Територія (область)м.Київ
РайонШевченкiвський
Поштовий індекс01032
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будиноквул. Вєтрова, 7б
Міжміський код та телефон(044)238-61-93
Факс(044)238-61-92
E-mailpost@mfs.kiev.ua
WWW-адресаwww.mfs.kiev.ua
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіAA №604008
Дата видачі ліцензії (дозволу)2003-11-28 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АПIК"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ21500646
Код території за КОАТУУ8038200000
Територія (область)м.Київ
РайонПечерський
Поштовий індекс03680
Населений пунктм. Київ
Вулиця, будиноквул. Фiзкультури, 1 , корп. 2
Міжміський код та телефон(044)227-23-02
Факс(044)531-98-44
E-mailoffice@apik.com.ua
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності№0084
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-01-26 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України