Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
код за ЄДРПОУ 23494714
2003 рік, на кінець року


Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1. Процентні облігації
Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма випуску Сума випуску за номіналом (грн.) Процентна ставка (%) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
24.11.2003 №157/2/03 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 18250 Бездокументарна 1.825e+07 14 07.06.2005 07.06.2005
24.11.2003 №157/2/03 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 18250 Бездокументарна 1.825e+07 14 07.06.2005 07.06.2005
 
Примітки: Облiгацiї попереднiх випускiв в обiгу не знаходяться. Розмiщення бiржах не передбачене. 29 грудня 2003 року облiгацiї були включенi до котирувального листа третього рiвню Списку ПФТС. Сплата доходу щоквартально протягом 1 (одного) банкiвського дня.