Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо посади корпоративного секретаря


Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
30.04.2015 30.04.2015 Потопальська Галина Григорiвна тел.: (044) 499-10-29 ,
email: ssbo@alfabank.kiev.ua
Опис Досвiд роботи корпоративного секретаря - 10 рокiв 3 мiсяцi за основним мiсцем роботи; 05.05.2015 року внутрiшнiм наказом ПАТ "Альфа-Банк" Потопальську Галину Григорiвну переведено на посаду Корпоративного секретаря ПАТ "Альфа-Банк"; 30.04.2015 року рiшенням Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" Потопальську Галину Григорiвну призначено Корпоративним секретарем ПАТ "Альфа-Банк". Непогашенi судимостi за за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi; Попереднє мiсце роботи: 10.01.2007 - 19.02.2010 АКБ <ТАС-Комерцбанк> Начальник Управлiння координацiї зовнiшнiх перевiрок; Причиною припинення повноважень попереднього корпоративного секретаря є переведення спiвробiтника на посаду в iншому пiдроздiлi ПАТ "АЛЬФА-БАНК"