Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
На право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №61 05.10.2011 Нацiональний банк України 01.01.2001
Опис Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй №61 05.10.2011 Нацiональний банк України 01.01.2001
Опис Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг) АЕ №185092 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2001
Опис Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Дилерська дiяльнiсть) АЕ №185091 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2001
Опис Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Брокерська дiяльнiсть) АЕ №185090 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2001
Опис Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи) АЕ №263381 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2001
Опис Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування) АЕ №263382 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2001
Опис Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi Лiцензiя видана безстроково