Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Найменування ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул.Шовковична, б.42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон +38 (044) 522-88-08
Факс +38 (044) 522-85-53
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент.


Найменування ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул. Льва Толстого, б.9А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294782
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015
Міжміський код та телефон +38 (044) 537-62-12
Факс +38 (056) 373-97-81
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент.


Найменування ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30968986
Місцезнаходження 01001, м.Київ, пр-т. Московський, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №522518
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2014
Міжміський код та телефон +38 (044) 499-77-66
Факс +38 (044) 499-77-60
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту.


Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, б.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон +38 (044) 591-04-04
Факс +38 (044) 482-52-07
Вид діяльності Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент.


Найменування Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв
Організаційно-правова форма Асоціація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24382704
Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Опис Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами ПАРД).


Найменування ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37642005
Місцезнаходження 03039, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування ТДВ "АЛЬЯНС УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32253696
Місцезнаходження 04119, м.Київ, вул. Дегтярiвська, 21-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 499-77-00
Факс (044) 499-77-01
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту.


Найменування Адвокатське об'єднання "СПЕНСЕР ЛЕГIС"
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40669509
Місцезнаходження 01021, м.Київ, вул..Кловський Узвiз, 7А, офiс 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 288-83-83
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування АО "АВЕР ЛЄКС"
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38377541
Місцезнаходження 01010, м.Київ, пров. Хрестовий, 2, пов.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 300-11-51, (044) 300-11-52
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування STELIOS AMERICANOS & CO LLC
Організаційно-правова форма Іноземне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ---
Місцезнаходження 12 Demosthenis Severis Avenue, 6th Floor, Office 601, 1080 Nicosia,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування Fitch Ratings CIS Ltd
Організаційно-правова форма Іноземне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ---
Місцезнаходження 125047, м. Москва, вул. Гашека, 6, офiс 520
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон +7-495-956-99-01
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Рейтинговi послуги
Опис Юридична особа, яка надає iнформацiйно-аналiтичнi i консультацiйнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ "РА "Эксперт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34819244
Місцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Куренiвський,15, оф. 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi консультування з питань комерцiйної дiяльностi та керування
Опис Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ АФ "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34619277
Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (лiт. "А"), 3 пов.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3886
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.10.2006
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ "КПК "Столиця"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36033926
Місцезнаходження 61058, Харкiвська обл., м.Харкiв, вул.Данилевського, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (057) 705-04-22
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВАСИЛИКА В.В."
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35379954
Місцезнаходження 01054, м.Київ, вул..Ярославiв Вал, буд. 33А, офiс 1-14
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування АО "МIТРАКС"
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39425318
Місцезнаходження 01024, м.Київ, пров. Виноградний, 1/11 офiс 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ "МЮК" КВ Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36789814
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Петрiвська, 19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування L.PAPAPHILIPPOU AND CO LLC
Організаційно-правова форма Іноземне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ --------
Місцезнаходження 17 Ifigenias street, Strovolos 2007, Nicosia, Cyprus
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон +35722271000; +35722271111
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ "Юридична Компанiя "Ел Сi Еф"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38939376
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд.47, оф.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 455-88-87
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ "СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ IНФОРМ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40487110
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул..Верхнiй Вал, 4-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть iнформацiйних агентств
Опис Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ "СТОЛИЧНА ПРАВОВА ФУНДАЦIЯ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35480490
Місцезнаходження 04111, м.Київ, вул. Щербакова, 53
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності (044) 221-91-74
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 221-91-74
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.


Найменування ТОВ "АФ "Актив-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження 03164, м.Київ, вул.Генерала Наумова, 23Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 2315
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон (044) 498-56-52
Факс (044)491-55-33
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги емiтенту.