Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.12.2004 765/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 127000000 127000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
17.03.2000 123/1/00 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 15975190 15975190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
15.01.2001 17/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 73000000 73000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
30.07.1998 427/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акція проста документарна іменна Документарні іменні 100 38688 3868800 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
18.11.1998 616/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акція проста документарна іменна Документарні іменні 100 67092 6709200 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
28.09.1999 440/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 6709200 6709200 100
Опис Деномiнацiя -Замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня ) Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
25.10.1999 517/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 14134190 14134190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
30.10.2006 507/1/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 360000000 360000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
14.02.2007 69/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 865000000 865000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
02.08.2007 350/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 1370000000 1370000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
04.12.2007 503/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 1744710000 1744710000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
18.08.2008 176/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 2249710000 2249710000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
10.09.2008 363/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 2976565000 2976565000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
30.12.2009 372/1/09 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 3715997295 3715997295 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
29.07.2010 603/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 3715997295 3715997295 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
06.01.2011 15/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4237 877035 3715997295 100
Опис Деномiнацiя -Замiна 4 237 шт. акцiї номiнальною вартiстю 1 грн. на 1 акцiю номiнальною вартостi 4 237,00 грн.
 
31.03.2011 178/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4237 1094907 4639120959 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
03.11.2015 131/1/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4237 1746665 7400619605 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
12.07.2016 72/1/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4237 1773806 7515616022 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
27.09.2016 96/1/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4237 2874617 12179756466 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили