Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 313202 13.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк") з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал" з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал" з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал" З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк") з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Доброгаєв Олексiй Олегович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 09 137375 26.06.2007 Вiддiленням по району Вихiно ОУМФС Росiї по м. Москвi в ЮВАО
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 22.06.2012р. по 29.03.2013р. ЗАТ "Группа компаний ММД "Восток и Запад" З 22.06.2012р. - Вiце-Президент З 02.04.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк": З 02.04.2013р. - Перший Вiце-Президент
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саченко Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 01 981419 08.02.2002 Вiддiлом внутрiшнiх справ "Тропарево-Нiкулiно" м. Москва
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк": З 11.01.2009р. - директор Дирекцiї централiзованих технологiй Блока IТ З 05.07.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк": З 05.07.2011р. - директор Блока "Iнформацiйнi технологiї" З 30.04.2014р. - Вiце-Президент
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Земтурiс Угiс
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи LV 5413666 17.05.2016 184
Рік народження** 1973
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 03.09.2014р. по 30.01.2015р. Вiце-Президент ПАТ "Альфа-Банк" З 18.07.2016р. по теперiшнiй час Вiце-Президент ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада В.о. Головного бухгалтера
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головкова Свiтлана Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 341226 19.11.2003 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 08.07.2005р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"); з 08.07.2005р. – провiдний економiст вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi; з 13.12.2006р. – заступник головного бухгалтера- начальник вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi; з 01.10.2008р. – заступник головного бухгалтера з методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi; з 23.03.2017р. – в.о.Головного бухгалтера Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Голова Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Авен Петро Олегович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ------ ------------------------------------------
Рік народження** 1955
Освіта** Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 1998р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карiмов Iльдар Альфредович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ------ ------------------------------------------
Рік народження** 1961
Освіта** Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного аналiза (Лаксенбург, Австрiя)
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бакстер Ендрю Джон
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ------ ------------------------------------------
Рік народження** 1966
Освіта** ------------------------------------------
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя вiдсутня
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галiєв Ернест Едуардович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ------ -------------------------------------------
Рік народження** 1972
Освіта** Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та автоматизованi системи управлiння", кандидат економiчних наук
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Татарчук Володимир Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ------- ------------------------------------------
Рік народження** 1975
Освіта** вища, юридичний факультет МГУ iм. Ломоносова, Має диплом вищого виконавчого керiвника Business school of the world INSEAD IEP (Францiя, Сингапур)
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З вересня 2011 до травня 2013 р. Керiвник корпоративно-iнвестицiйного блоку ВАТ "Альфа-Банк", Росiя
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня Непогашеної судимостi не має

Посада Голова Ревiзiйної комиссiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смiрнов Данило Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ------ -------------------------------------------
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Ревiзiйної комиссiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольський Дмитро Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ------ -----------------------------------------
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя вiдсутня
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня Непогашеної судимостi не має

Посада Член Ревiзiйної комиссiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Главацький Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КС 421765 06.08.2010 -------------------------------------------
Рік народження** 1977
Освіта** Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському Менеджменту, Фiнанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)
Стаж роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2000-2001 ПАТ "Альфа- Капiтал", Україна. Керiвник бек-офiсу 2001-2002 ЗАТ "Альфа-Банк", Україна. Керiвник бек-офiсу.
Опис Паспорт фiзичної особи видано органами влади республiки Кiпр. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кауфман Едуард Стiвен
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ----- ---------------- ---------------------------------------------------------
Рік народження** 1965
Освіта** ---------------------------------------------------
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя вiдсутня
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня Непогашеної судимостi не має

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.