Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.)** у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
2 постачання природного газу,млн.грн. 0 0 0 178.91 15426 7.9
1 транспортування природного газу, млн.куб.м 0 0 0 248.786 168784 86.7
3 iншi 0 0 0 0 10493 5.4

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.