Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Найменування Standard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd
Організаційно-правова форма Іноземне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------
Місцезнаходження вул. Воздвiженка, 4/7, стр. 2, 125009 Москва, Росiя
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон +7-495-783-40-00
Факс +7-495-783-40-01
Вид діяльності Рейтинговi послуги
Опис Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi. Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня


Найменування Fitch Ratings CIS Ltd
Організаційно-правова форма Іноземне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------
Місцезнаходження вул. Гашека, 6, офiс 520, 125047 Москва, Росiя
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон +7-495-956-99-01
Факс +7-495-956-99-09
Вид діяльності Рейтинговi послуги
Опис Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi. Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня


Найменування ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, б. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009
Міжміський код та телефон (044) 522-88-08
Факс (044) 522-85-53
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент


Найменування ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483591
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон (056) 373-97-93
Факс 056) 373-97-93
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент


Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП"
Опис Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент


Найменування ЗАТ "Ал Руд"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 4174
Місцезнаходження 125040, м.Москва, вул. Скакова, 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон (495) 234-96-92
Факс (495) 956-37-18
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту ЗАТ "Ал Руд" є нерезидентом. Замiсть коду за ЄДРПОУ вказаний код реєстрацiї в країнi резиднента. Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


Найменування ТОВ "АФКО ПЛЮС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38053965
Місцезнаходження 14030, м.Чернiгов, вул. Одинцова, буд.16, кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Довiдка АА №455406
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2012
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Найменування ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37642005
Місцезнаходження 03039, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 581-50-30
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


Найменування ТОВ "КПК "Столиця"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36033926
Місцезнаходження 61058, м.Харкiв, вул..Данилевського,8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 705-04-22
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня


Найменування ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30968986
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №429677, 429663
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.08.2008
Міжміський код та телефон (044) 499-99-99
Факс (044) 513-07-45
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту


Найменування ТОВ "Трансферт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23389974
Місцезнаходження 01133, м.Київ, бул. Лесi Українки, 21-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №177017
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.07.2005
Міжміський код та телефон (044) 284-69-51
Факс (044) 490-72-77
Вид діяльності Дiяльнiсть по веденню реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв


Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ581322АВ581323
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-12-13
Факс (044) 279-12-13
Вид діяльності Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
Опис Нацiональний депозитарiй України надає емiтенту такi послуги: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв


Найменування Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв
Організаційно-правова форма Асоціація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24382704
Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 286-94-20
Факс (044) 286-94-21
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Опис Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами ПАРД). Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня


Найменування ТОВ Юридична компанiя "Статус КВО"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37739209
Місцезнаходження iнформацiя вiдсутня
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження 03115, м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 2315
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 498-56-52
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту


Найменування ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35138532
Місцезнаходження 03069, м. Київ, вул. Кiровоградська, буд. 38/58, офiс 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту


Найменування ТОВ "ЦЕНТР ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГУ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33694196
Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001
Міжміський код та телефон iнформацiя вiдсутня
Факс iнформацiя вiдсутня
Вид діяльності Юридичнi послуги
Опис Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту