Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соломiєнко Тамара Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
Рік народження** 1956
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 05.12.2001р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк") З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу З 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бiзнесу З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Главацький Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КС 421765 06.08.2010 -----------------------------
Рік народження** 1977
Освіта** Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському Менеджменту, Фiнанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2000-2001 LLC Alfa-Capital Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department. 2001-2002 CJSJ Alfa-Bank Ukraine Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department
Опис Паспорт фiзичної особи видано органами влади республiки Кiпр. Непогашеної судимостi не має

Посада Голова Ревiзiйної комиссiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смiрнов Данило Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Ревiзiйної комиссiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольський Дмитро Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя вiдсутня
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 313202 13.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк") з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал" з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал" з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал" з 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк") з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Качмарек Пiотр Януш
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АТ 4510762 31.10.2007 Республiка Польща
Рік народження** 1966
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 14.02.2003р. по 09.09.2006р. Банк "Лукас Банк" (Польща), член Спостережної Ради З 20.11.2006р. - по 20.10.2008р. АТ " Iндекс Банк" - перший заступник Голови Правлiння З 13.11.2008р. - по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк") З 13.11.2008р. - директор роздрiбного бiзнесу
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiсовенко Вiталiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 235048 22.08.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 28.03.2005р. по 04.08.2006р. Мiнiстерство фiнансiв України , заступник Мiнiстра фiнансiв України З 08.08.2006р. по 06.12.2010р. ВАТ (ПАТ) "Державний експортно-iмпортний банк України" З 08.08.2006р. - в.о. члена Правлiння З 27.12.2006р. - член Правлiння З 04.11.2010р. - керiвник iнновацiйних проектiв З 07.12.2010р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" З 07.12.2010р. - директор корпоративно-iнвестицiйного бiзнесу З 27.01.2011р. - директор корпоративного бiзнесу
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сєрьожин Дмитро Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 00 965889 03.04.2001 2-м паспортним столом ВВС "Можайський" м. Москви
Рік народження** 1975
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 16.07.2001р. по 01.03.2012р. ВАТ "Альфа-Банк": З 09.01.2008р. - Фiнансовий директор З 01.02.2012р. Директор з фiнансових питань З 02.03.2012р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк": З 02.03.2012р. - Перший заступник Голови Правлiння
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладченко Любов Борисiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1961
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 11.09.2000р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк", АКБ "Київiнвестбанк"): з 11.09.2000р. - начальник вiддiлу операцiйного обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння корпоративного бiзнесу; з 01.03.2001р. - начальник вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу; з 03.06.2002р. - Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв; з 11.09.2002р. - Головний бухгалтер з 01.10.2008р. - Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi з 01.11.2012р. - Головний бухгалтер
Опис Непогашеної судимостi не має

Посада Голова Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Авен Петро Олегович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1955
Освіта** Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 1994р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баранов Андрiй Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1968
Освіта** Wharton School of Business (США, Фiладельфiя), MBА, спецiалiзацiя Фiнанси та стратегiчне управлiння
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1999-2002рр. Старший консультант, керiвник проектiв компанiї McKinsey&Company з 2002 рику по теперiшнiй час Куруючий партнером компанiї Princeton Partners Group
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карiмов Iльдар Альфредович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1961
Освіта** Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного аналiза (Лаксенбург, Австрiя)
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назар'ян Павло Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1972
Освіта** Московський Державний технiчний унiверситет iм. Н.Э. Баумана, спецiальнiсть "оптичнi пристрої та системи", Мiжнародна академiя маркетингу та менеджменту, Москва, за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит", Лондонська Бiзнес Школа, Лондон, Великобританiя
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 1999 по 2002 головний фiнансовий Директор мiжнародної мережi групи "Альфа-Банк"
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косогов Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1961
Освіта** Московський енергетичний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2003-2007р. Голова Ради директорiв "АльфаСтрахування"
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галiєв Ернест Едуардович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- ----------- 01.01.2001 -----------------------------
Рік народження** 1972
Освіта** Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та автоматизованi системи управлiння, кандидат економiчних наук
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
Опис Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Александер Кнастер
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- 099133410 03.04.2009 Iдентифiкацiйна Служба Великобританiї
Рік народження** 1959
Освіта** Унiверситет Карнегi-Меллона, Бакалавр електромашинобудування та математичних наук. Гарвардська Бiзнес-Школа, Магiстр бiзнес-адмiнiстрування. Академiя Наук РФ, Доктор економiчних наук
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Компанiя Pamplona Capital Management LLP (Памплона Кепiтал Менеджмент ЛЛП), Голова правлiння та головний виконавчий директор з 1998 по 2004 г. головний керуючий директор "Альфа-Банк".
Опис Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коровiн Олексiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 4509 373282 30.10.2007 вiддiлення по району Аеропорт ОУФМС Росiї по м. Москва в САО
Рік народження** 1972
Освіта** Московський державний авiацiйний Iнститут, Гарвардська школа бiзнесу
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АЛЬФА-БАНК" Керiвник Блоку "Роздрiбний бiзнес"
Опис Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвесюк Рушан Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 4604 161449 28.02.2003 Сергiєво-Посадським вiддiлом мiлiцiї Московської областi
Рік народження** 1969
Освіта** Московська державна юридична академiя
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До 2013 року Головний Керуючий Директор ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Призначено 12.03.2013 рiшенням Загальних зборiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у зв'язку iз виробничею необхiднiстю Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi не має

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луканов Олександр Констянтинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 09 444232 26.12.2007 Вiддiленням по району Басманний ОУФМС по м. Москвi у ЦАО
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 03.01.1996р. - КIБ "Альфа-Банк" ( ВАТ "Альфа-Банк"): З 03.01.1996р. - начальник Кредитного управлiння; з 17.06.1999р. - Заступник Голови Правлiння ВАТ "АЛЬФА-БАНК", З 01.02.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк") З 01.02.2006г. - Заступник голови Спостережної Ради, Президент З 30.11.2009р. по 2013р. - Президент, Головний керуючий директор
Опис Призначено 12.03.2013р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у зв'язку iз виробничею необхiднiстю Непогашеної судимостi не має

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.