Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВ "Реєстратор "ОКМА"
Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30729409
Місцезнаходження 8038000000
Номер ліцензії на цей вид діяльності АB №115265
Дата видачі ліцензії 28.06.2006
Міжміський код та телефон (044) 581-08-06
Факс (044) 581-08-05
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Опис Iнформацiя вiдсутня