Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ПрАТ "КРК-реєстр"
Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23693394
Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул. Маркса Карла, 3/5, к.17
Номер ліцензії на цей вид діяльності АГ № 399385
Дата видачі ліцензії 25.10.2010
Міжміський код та телефон (0522) 245994
Факс (0522) 244619
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Опис Мiж ВАТ "Кiровоградгаз" i ПрАТ "КРК-реєстр" укладено Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 57-р вiд 01.01.2007 року.