Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій 17.08.1998
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 716/10/1/98
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м.Києвi та Київськiй областi
Кількість простих іменних акцій (штук) 490000
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 189.4
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 335000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Дата реєстрації випуску акцій 22.12.2000
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 717/10/1/2000
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м.Києвi та Київськiй областi
Кількість простих іменних акцій (штук) 0
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 54000
Форма існування акцій Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 189.4
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0