Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 транспортування природного газу 320,8 тис.м.куб. 62948.00 71.00 320,8 тис.м.куб. 62948.00 71.00
2 постачання природного газу 219,9 тис.м.куб. 9585.00 11.00 219,9 тис.м.куб. 9585.00 11.00
3 скраплений газ 1,162 тис.т. 7572.00 8.50 1,162 тис.т. 7572.00 8.50
4 iншi 0 8437.00 9.50 0 8437.00 9.50

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.