Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2817226 X X
у тому числі:
ТОВ КБ "Актив-Банк" 30.03.2007 25488 5.5 02.04.2007
ВАТ КБ "Пiвденкомбанк" 30.03.2007 3500 2 02.04.2007
Банк "Надра" 01.03.2007 11020 4.5 02.04.2006
BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS 19.03.2007 10812 2.75 19.04.2007
PICTET ET CIE GENEVE 05.10.2006 8317 4.5 04.10.2007
PICTET ET CIE GENEVE 07.03.2007 2697 5.5 07.06.2007
PICTET ET CIE GENEVE 29.01.2007 10114 6.25 30.04.2007
PICTET ET CIE GENEVE 29.01.2007 7575 7.75 30.04.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 05.10.2006 7575 8.1 05.04.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 02.08.2006 5050 8.1 02.05.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 05.05.2006 4091 17.15 04.05.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 06.12.2006 7575 7.85 06.06.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 07.06.2006 543 8.5 07.06.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 11.01.2007 3535 8.1 11.07.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 03.08.2006 2525 9.25 03.08.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 03.08.2006 2360 5.25 03.08.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 05.03.2007 5050 8.1 05.09.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 23.02.2007 5050 8.1 24.09.2007
AMSTERDAM TRADE BANK 18.01.2007 1010 8.35 17.01.2008
АБ "Брокбiзнесбанк" 30.03.2007 32825 5.5 27.06.2007
FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 30.05.2006 7575 8.2815 30.05.2007
FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 18.09.2006 30300 8.1632 18.09.0207
FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 24.11.2006 47218 6.5306 23.11.2007
FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 30.11.2006 25250 7.9267 30.11.2007
DEMIR-HALK BANK (NETHERLAND) NV 06.06.2006 30300 8.1454 06.06.2007
DEMIR-HALK BANK (NETHERLAND) NV 29.12.2006 50500 6.5198 28.12.2007
ЗАО "Финансбанк" 30.03.2007 15150 7.9 27.04.2007
BANK OF TOKYO MITSUBISHI 14.08.2006 93425 7.59 14.08.2007
КБ "Гаранти Банк-Москва" 30.01.2007 20200 7.75 27.04.2007
Перший Український Мiжнародний Банк 22.03.2007 33714 4.5 06.04.2007
GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. 20.10.2006 20228 6.171 20.04.2007
АКБ "Московский деловой мир" 23.03.2007 6743 4.4 23.04.2007
ВАТ "ВАБанк" 21.03.2007 20200 4.1 23.04.2007
ВАТ "ВАБанк" 22.03.2007 17675 4.1 24.04.2007
ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" 27.03.2007 16500 5.4 03.04.2007
ЗАТ "Банк Петрокомерц-Україна" 21.03.2007 7070 3.5 04.04.2007
ТОВ "Унiкредит Банк" 23.03.2007 15000 4 24.04.2007
ЗАТ "Тас-Iнвест Банк" 09.01.2007 25750 8.25 11.04.2007
ЗАТ "Тас-Iнвест Банк" 22.03.2007 15450 4.5 19.04.2007
НРБ Україна КБ 22.03.2007 10300 3.8 12.04.2007
НРБ Україна КБ 21.03.2007 10300 4.4 23.04.2007
ЗАТ "Донгорбанк" 21.03.2007 16500 6 23.04.2007
ЗАТ "Донгорбанк" 21.03.2007 15150 6.2 21.05.2007
АКIБ "Укрсиббанк" 20.03.2007 5000 5 03.04.2007
АКIБ "Укрсиббанк" 22.03.2007 15150 4.25 19.04.2007
АКIБ "Укрсиббанк" 22.03.2007 15150 4.25 19.04.2007
АКIБ "Укрсиббанк" 22.03.2007 25250 4.25 20.04.2007
ЗАТ "ПроКредитБанк" 21.03.2007 6500 3 04.04.2007
ВАТ "Родовiд Банк" 22.12.2006 9090 9.45 02.04.2007
Престиж-Банк 21.03.2007 10302 4.5 23.04.2007
ТОВ "БМ Банк" 20.03.2007 3989500 5.5 19.06.2007
ТОВ "Комерцiйний банк "Дельта"" 21.03.2007 10302 4.5 23.04.2007
ЗАТ "Кредитвест банк" 05.03.2007 11000 6 10.05.2007
RABOBANK INTERNATIONAL 29.11.2006 252500 9 29.02.2008
VTB BANK EUROPE PLC 22.12.2006 808000 9.75 22.12.2009
VTB BANK EUROPE PLC 02.03.2007 952935 9.5588 22.12.2009
V V V V V
Зобов'язання за цінними паперами X 252496 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 250730 X X
Облiгацiї серiї "С" 28.02.2007 5000 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 19.12.2005 1000 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 31.01.2006 3755 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 03.03.2006 2000 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 13.03.2006 8000 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 21.09.2006 2500 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 21.09.2006 2500 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 15.12.2006 5000 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 28.12.2006 80 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "Д" 18.01.2007 6000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 18.01.2007 10000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 19.01.2007 9500 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 24.01.2007 10000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 26.01.2007 10000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 31.01.2007 50000 0 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 02.02.2007 50000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 06.02.2007 5000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 06.02.2007 10000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 06.02.2007 10000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 08.02.2007 5000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 08.02.2007 5000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 08.02.2007 5000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 08.02.2007 9500 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "Д" 09.02.2007 15000 13 19.12.2011
Облiгацiї серiї "С" 01.03.2007 5000 13 07.12.2010
Облiгацiї серiї "С" 01.03.2007 5000 13 07.12.2010
V V V V V
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
V V V V V
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
V V V V V
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
V V V V V
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
V V V X V
Податкові зобов'язання X 36912 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3780531 X X
Усього зобов'язань X 6887165 X X
Опис: