Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хальперiн Фiлiп
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Iнформацiя вiдс iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назарян Павло
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Iнформацiя вiдс iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кажмеровськi Томаш
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Iнформацiя вiдс iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волков Андрiй Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 700986 17.06.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
Рік народження** 1976
Освіта** Одеський державний економiчний унiверситет,за спецiальнiстю "мiжнародна економiка", 1998р.
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2001р. - Начальник Вiддiлу з керування ризиками ЗАТ "Альфа-Банк"; з 2003р. - Заступник Голови Правлiння - Директор управлiння ризиками ЗАТ "Альфа-Банк", з 2003р. - Заступник Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк", з 2006р. - виконуючий обов'язки Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк", з 2006р. - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соломiєнко Тамара Iвнiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 223459 25.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
Рік народження** 1956
Освіта** Київський унiверситет ринкових вiдносин, за спецiальнiстю "Фiнанси", 2004р.
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2001р. - Начальник управлiння розвитку вiдносин з корпоративними клiєнтами ВАТ "Кредитпромбанк"; з 2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Половко Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 611373 21.10.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1976
Освіта** Київський унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, за спецiальнiстю <Правознавство>, 1998р
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 08.02.2001р. по теперiшнiй час - ЗАТ " Альфа - Банк" АКБ Київiнвестбанк З 25.01.2001р. - начальник Юридичного управлiння З 01.09.2006р. - Директор з правових питань
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Салоїд Володимир Якович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 782757 20.03.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1954
Освіта** Академiя працi i соцiальних вiдносин Федерацiї професiйних спiлок України, за спецiальнiстю "Правознавство", 2002р
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2000р. - провiдний спецiалiст вiддiлу монiторингу Управлiння безпеки АКБ "Київiнвестбанк", з 2001р. - АКБ "Київiнвестбанк" перейменовано на ЗАТ "Альфа-Банк", з 2001р. - начальник групи монiторингу Служби економiчної безпеки ЗАТ "Альфа-Банк", з 2001р. - заступник начальника вiддiлу монiторингу Служби економiчної безпеки ЗАТ "Альфа-Банк", з 2002р. - начальник Служби економiчної безпеки - Заступник Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смiрнов Данiла Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Iнформацiя вiдс iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Березовський Євген Наумович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 08 220025 28.06.2006 ВВС "Ростокiно" м.Москви Росiя
Рік народження** 1974
Освіта** Росiйська Економiчна Академiя iм. Плєханова за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит", 1995р.
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2000р. - заступник начальника Кредитного управлiння - Вiце-Президента ВАТ <Альфа-Банк>, Москва, з 2000р. - заступник начальника Управлiння кредитування середнього бiзнесу - Вiце-Президента, з 2001р. - заступник начальника Управлiння кредитування регiонального бiзнесу, з 2001р. - начальник Управлiння кредитування регiонального бiзнесу, старший вiце-Президент, з 2002р. - начальник Управлiння розвитку клiєнтського бiзнесу, старший вiце-Президент, з 2004р. - директор з розвитку клiєнтського бiзнесу, старший вiце-Президент, з 2005 - Директор з корпоративного бiзнесу, член Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>.
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрекаль Тетяна Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 217597 04.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1968
Освіта** Київський державний унiверситетiм. Т.Г. Шевченка, за спецiальнiстю журналiстика,1991р.
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2003р. - менеджер з громадських зв'язкiв АТ "ВАТ-Прилуки", з 2005р. - директор з управлiння персоналом; з 2005р. - менеджер вiддiлу Управлiння персоналом, з 2005р. - Директор з управлiння персоналом, член Правлiння ЗАТ <Альфа-Банк>.
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петро Шврчек
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 33668599 23.05.2002 Оstrava
Рік народження** 1969
Освіта** Унiверситет Палацгеро, за спецiальнiстю загальна медицина, 1993р.
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2000р. по 2004р. - Директор по управлiнню персоналом i органiзацiйному розвитку в Чеськiй i Словацькiй республiках, Член Правлiння SABMiller pcl.; з 2004р. по 2005р. - ВАТ <Альфа-Банк> (Росiя), директор по органiзацiйному розвитку, Член Ради директорiв; з 2005р. Директор Блокiв споживчого кредитування та роздрiбного бiзнесу ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крилов Олег Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 06 941813 24.10.2003 Паспортним столом № 1 ВВС району Ясенево м. Москви
Рік народження** 1973
Освіта** Росiйський Унiверситет дружби народiв за спецiальнiстю <Економiка i менеджмент нацiональної економiки>, 1997р.
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 2000р. по 2006р. - ЗАТ АБН АМРО Банк А.О.: З 2000р. - начальник вiддiлу розвитку банкiвських продуктiв Управлiння органiзацiї розрахункiв, з 2000р. - Вiце-Президент, начальник вiддiлу розвитку банкiвських продуктiв Управлiння органiзацiї розрахункiв, з 2005р. - Вiце-Президент, начальник департаменту розвитку банкiвських продуктiв. З 2006р. - заступник начальника Управлiння корпоративних розрахункiв ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Звiльнений з посади Члена Правлiння згiдно Протоколу Спостережної Ради №443 вiд 16.02.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колечко Дмитро Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 048582 25.12.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1976
Освіта** Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю <Мiжнародна економiка, програма - управлiння мiжнародним бiзнесом>, 1997р.
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Нацiональний банк України З 1999р. - спецiалiст 2 категорiї вiддiлу пiдготовки до друку та розповсюдження офiцiйних видань НБУ Економiчного департаменту; з 1999р. - економiст 2 категорiї вiддiлу iнспектування банкiв Управлiння нагляду за великими банками, з.2000р. - економiст 1 категорiї вiддiлу iнспектування банкiв Управлiння нагляду за великими банками, з 2001р. - провiдний економiст вiддiлу iнспектування найбiльших i великих банкiв управлiння iнспектування банкiв Департаменту iнспектування та монiторингу банкiв за конкурсом АКБ <Райффайзенбанк Україна>, з 2003р. - експерт з контролю за ризиками управлiння з контролю за ризиками, з 2004р. - виконуючий обов'язки начальника управлiння з контролю за ризиками, з 2004р. - начальник управлiння з контролю за ризиками. ЗАТ <Альфа Банк>, з 2006р. - начальник Управлiння ризиками, з 2006 р. - Директор з управлiння ризиками.
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладченко Любов Борисiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1961
Освіта** Академiя працi i соцiальних вiдносин Федерацiї профксiйних спiлок України, за спецiальнiстю "Банкiвська справа", 2003р.
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2000 р. - Начальник вiддiлу операцiйного обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння корпоративного бiзнесу АКБ "Київiнвестбанк", з 2001 р. - АКБ "Київiнвестбанк" перейменовано на ЗАТ "Альфа-Банк"; з 2001 р. - Начальник вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу ЗАТ "Альфа-Банк"; з 2001 р. - Начальник вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв ЗАТ "Альфа-Банк"; з 2002 р. - Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв ЗАТ "Альфа-Банк"; з 2002 р. - Головний бухгалтер ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мухаммад Ханиф Мухаммад Юнус
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 162136 02.12.2003
Рік народження** 1962
Освіта** Унiверситет в м. Карачi, Факультет управлiння бiзнесом та комерцiї, 1984р.
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 1998р. по 2002р. Перший заступник Голови Правлiння АКБ <Сiтiбанк> (Україна)>,з 2005р. - Заступник Голови Правлiння з операцiйної роботи ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Був звiльнений з посади Члени Правлiння згiдно Протоколу Спостережної Ради №448 вiд 29.03.2007 р Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бобишев Андрiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 04 491794 18.07.2003 Вiддiлом мiлiцiї району "Пiвнiчний" м. Москва
Рік народження** 1978
Освіта** Московський державний унiверситет iм. М.В.Ломоносова за спецiальнiстю <Економiка>, 2001р.
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2001р. по 2006р. - Вiдкрите Акцiонерне товариство <Альфа-Банк>; З 2001р. - ризик-аналiтик вiддiлу з управлiння ринковими ризиками Управлiння ризиками, з 2002р. - ризик-менеджер вiддiлу з управлiння операцiйними ризиками Управлiння ризиками, З 2002р. - старший ризик-менеджер вiддiлу з управлiння операцiйними ризиками Управлiння ризиками, з 2003р. - провiдний ризик-менеджер того ж вiддiлу, з 2003р. - начальник групи того ж вiддiлу, з 2005р. - начальник вiддiлу з управлiння ринковими ризиками Управлiння ризиками, з 2006р. - директор Блоку <Казначейство та ринки капiталу> ЗАТ "Альфа-Банк".
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук"янчук Олена Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 247543 04.12.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Рік народження** 1974
Освіта** Державна агроекологiчна академiя України за спецiальнiстю "Аграрний менеджмент", 1996р.
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 13.01.1997р. по 25.03.2002р. ТОВ <Артур Андерсен> З 13.01.1997р. - експерт вiддiлу аудиту та бухгалтерських послуг З 01.09.1999р. - старший експерт вiд-дiлу аудиту та бухгалтерських послуг З 02.01.2002р. - провiдний експерт вiддiлу аудиту та бухгалтерських по-слуг З 26.03.2002р. по 01.07.2005р. АБ <УНГ Банк Україна> З 26.03.2002р. - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту З 04.07.2005р. по 26.03.2007р. ТОВ <Унiверсальний комерцiйний банк <Лiдер> (ТОВ <Банк Ренесанс Капiтал>) З 04.07.2005р. - начальник Управлiння внутрiшнього контролю З 17.07.2006р. - Директор Департаме-нту операцiйних технологiй, Заступ-ник Голови Ради Директорiв З 27.03.2007р. - по теперiшнiй час ЗАТ " Альфа -Банк" З 27.03.2007р. - заступник Голови Правлiння - Директор Операцiйного блоку
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Призначена на посаду Члена Правлiння згiдно Протоколу Спостережної Ради №448 вiд 29.03.2007 р.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малинська Олена Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 392211 13.02.2001 iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 1976
Освіта** Київський унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, за спецiальнiстю <Менеджмент у виробничiй сферi>, 1998р
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Закрите акцiонерне товариство <Мiкрофiнансовий банк> (<ПроКредитбанк>), з 2003р. - заступник керiвни-ка вiддiлу внутрiшнього аудиту; з 2003р. - керiвник вiддiлу внутрiшнього аудиту; З 2003р. - фiнансовий директор; з 2004р. - член Правлiння; з 2006р. - заступник Голови Правлiння. З 2006р. - по теперiшнiй час ЗАТ " Альфа -Банк" - заступник Голови Правлiння - Фiнансовий директор
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Голова Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косогов Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Iнформацiя вiдс iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луканов Олександр Костянтинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 07 192264 05.08.2004 Паспортно-вiзовим вiддiленням ВВС Басманського району УВС ЦАО м. Москви
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карiмов Iльдар Альфредович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Iнформацiя вiдс iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фенiвес Алларiх
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Iнформацiя вiдс iнформацiя вiдсутня
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнформацiя вiдсутня
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.