Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 313202 13.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк" (ЗАТ "Альфа-Банк") З 03.01.2006р. - Заступник Генерального Директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал" З 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал" З 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал" З 30.07.2009р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 18.09.2009р. - Голова Правлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соломiєнко Тамара Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
Рік народження** 1956
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 05.12.2001р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 01.11.2006р. - Заступник Директора з корпоративного бiзнесу ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Половко Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 611373 21.10.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 08.02.2001р. по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 25.09.2001р. - Начальник Юридичного управлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 01.09.2006р. - Директор з правових питань ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 22.09.2009р. - Директор з правових питань по роботi з проблемними активами ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрекаль Тетяна Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 217597 04.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 02.01.2003р. - Менеджер вiддiлу управлiння персоналом АТ "ВАТ-Прилуки" З 07.11.2005р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 07.11.2005р. - Директор з управлiння персоналом ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Молодкiн Вячеслав Iгорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 650039 18.11.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 04.04.2007р. по 30.09.2008р. - АТ "Iндекс-Банк", Директор Департаменту казначейства та фiнансових iнститутiв З 20.11.2008р. по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 20.11.2008р. - по 17.08.2009р. - Заступник Директора Блоку "Казначейство та ринки капiталу", Директор Департаменту Казначейство З 17.08.2009р. - Член Правлiння, Директор Блоку "Казначейство"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладченко Любов Борисiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1961
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 11.09.2000 р. - по теперiшнiй час ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 11.09.2000 р. - Начальник вiддiлу операцiйного обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння корпоративного бiзнесу З 01.03.2001 р. - Начальник вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу З 03.06.2002 р. - Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв З 11.09.2002 р. - Головний бухгалтер З 01.10.2008р. - Головний бухгалтер, Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Качмарек Пiотр Януш
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АТ 4510762 31.10.2007 Нижньосiлезьким Воєводою /1/, Республiка Польща
Рік народження** 1966
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 14.02.2003р. по 09.09.2006р. - Банк "Лукас Банк" (Польща) - Член Спостережної Ради З 20.11.2006р. по 20.10.2008р. - АТ " Iндекс Банк" - Перший заступник Голови Правлiння З 13.11.2008р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 13.11.2008р. - Директор роздрiбного бiзнесу ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 08.12.2008р. - Директор роздрiбного бiзнесу, Член Правлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук'янчук Олена Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 247543 04.12.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Рік народження** 1974
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 13.01.1997р. по 25.03.2002р. -ТОВ "Артур Андерсен" З 13.01.1997р. - Експерт вiддiлу аудиту та бухгалтерських послуг З 01.09.1999р. - Старший експерт вiддiлу аудиту та бухгалтерських послуг З 02.01.2002р. - Провiдний експерт вiддiлу аудиту та бухгалтерських по-слуг З 26.03.2002р. по 01.07.2005р. АБ "IНГ Банк Україна" З 26.03.2002р. - Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту АБ "IНГ Банк Україна" З 04.07.2005р. по 26.03.2007р. ТОВ "Унiверсальний комерцiйний банк "Лiдер" (ТОВ "Банк Ренесанс Капiтал") З 04.07.2005р. - Начальник Управлiння внутрiшнього контролю З 17.07.2006р. - Директор Департаменту операцiйних технологiй, Заступник Голови Ради Директорiв З 27.03.2007р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 27.03.2007р. - Заступник Голови Правлiння - Директор Операцiйного блоку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 12.03.2009р. - Заступник Голови Правлiння - Операцiйний директор з супроводження роздрiбного, малого та середнього бiзнесу ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косогов Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 08 499620 28.03.2006 ВВС району Новокосiно, м.Москва, код пiдроздiлу 772-045
Рік народження** 1961
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луканов Олександр Костянтинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 09 444232 26.12.2007 Вiддiленням по району Басманний ОУФМС по м.Москвi у ЦАО
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 03.01.1996 р. - Начальник Кредитного управлiння ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя) З 17.06.1999 р. - Заступник Голови Правлiння ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя) З 01.02.2006 р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) З 01.02.2006 р. - Заступник голови Спостережної Ради, Президент ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) З 30.11.2009р. - Президент, Головний керуючий директор ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костючок Олег Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 915036 06.11.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1977
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 07.11.2005р. по 24.11.2006р. ТОВ "Ернст енд Янг" З 07.11.2005р. - старший бухгалтер ТОВ "Ернст енд Янг" З 03.07.2006р. - провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ТОВ "Ернст енд Янг" З 27.11.2006р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 27.11.2006р - начальник Управлiння фiнансового контролiнгу ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 05.05.2008р. - директор Департаменту фiнансового контролiнгу ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 23.10.2009р. - Член Правлiння, Фiнансовий директор ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карiмов Iльдар Альфредович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 08 765932 10.11.2006 ВВС району Митiно УВС СЗАО м.Москви, код пiдроздiлу 772-087
Рік народження** 1961
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назарьян Павло
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 46 04 231883 17.01.2003 Красногорським УВД Московскої областi
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Alfa Capital Investments Ltd, Директор 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ"Альфа-Банк" 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Голова Ревiзiйної Комiссiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смiрнов Данила Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), начальник управлiння внутрiшнього аудиту 15.06.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Альфа-Банк" 15.06.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савченко Олексiй Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 04 051678 27.09.2007 ВВС "Мар'їна Роща" м. Москва
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 25.03.2009 р.- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначено Членом Спостережної ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Голова Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Йонах Йоханн
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Р 1845432 30.04.2007 Посольством Австрiї в м. Москва
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 25.03.2009 р.- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначено Членом Спостережної ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 01.06.2009 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначено Головою Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 25.03.2009 р.- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначено Членом Спостережної ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 01.06.2009 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначено Головою Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" вiдкликано з посади Голови Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначено Головою Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Голови Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Альфа-Банк" призначено Головою Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Наумов Валерiй Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 45 98 278748 25.10.1999 Богунським ВВС МР "Бескудниково" м.Москва
Рік народження** 1974
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 02.09.2004 р. - Радник Голови Правлiння АКБ "Союз" З 16.04.2009р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 16.04.2009 р. - Директор з управлiння ризиками ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 16.06.2009 р. - Член Правлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Директор з управлiння ризиками ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єржаховський Микола Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 521002 05.10.2000 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 26.08.2005р. - Iнвестицiйний директор ЗАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI столiття" З 12.10.2005р. Голова Правлiння ЗАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI столiття" З 10.03.2006р. - Генеральний директор ЗАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI столiття" З 01.10.2007р. - ТОВ "Конкорд Капiтал", Директор по iнвестицiйним проектам З 02.02.2008р. - Адвокатське об'єднання "Адвокатська група "Альянс", Президент З 25.08.2009р. - по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 25.08.2009р. - Директор Блоку "Iнвестицiйний" ПАТ "АЛЬФА-БАНК" З 26.08.2009р. - Член Правлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Директор Блоку "Iнвестицiйний" ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвесюк Рушан Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 46 04161449 28.02.2003 Сергiєво-Посадським вiддiлом мiлiцiї в Московськiй обл
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), Голова Правлiння З 01.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" вiдкликано з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк" 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галiєв Ернест Едуардович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МК 350534 06.12.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Альтернатива+", Директор З 28.04.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має


Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кауфман Едуард Стiвен
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Р 701999434 02.03.2001 Посольством США, Велика Британiя
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1992-1996 - Бостон Консалтинг Груп (Лондон), стратегiчний консультант; 1997-2003 - Соломон Смiт Барнi, Виконавчий Директор 1997-1998 - Генеральний Директор росiйського представництва компанiї Соломон Смiт Барнi 2000-2002 - Виконавчий Директор Європейського вiддiлу телекомунiкацiй 2003-2007 - USD, Голова iнвестицiйного Банку, Виконавчий Директор 2007 по теперiшнiй час - ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя), Спiвкерiвник Блоку "Корпоративно-Iнвестицiйний Банк" 2008 - Член Правлiння ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя) З 13.12.2010 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Альфа-Банк" призначено Членом Спостережної Ради ПАТ "Альфа-Банк"
Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiсовенко Вiталiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 235048 22.08.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 28.03.2005р. по 04.08.2006р. Мiнiстерство фiнансiв України , заступник Мiнiстра фiнансiв України З 08.08.2006р. по 06.12.2010р. ВАТ (ПАТ) "Державний експортно-iмпортний банк України" З 08.08.2006р. - в.о. члена Правлiння З 27.12.2006р. - член Правлiння З 04.11.2010р. - керiвник iнновацiйних проектiв З 07.12.2010р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" З 07.12.2010р. - Член Правлiння, Директор корпоративно-iнвестицiйного бiзнесу З 27.01.2011р. - Директор корпоративного бiзнесу
Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.