Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВ "Трансферт"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23389974
Місцезнаходження 01133, м.Київ, бул. лесi Українки, 21-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №177017
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.07.2005
Міжміський код та телефон (044) 284-69-51
Факс (044) 490-72-77
Вид діяльності Дiяльнiсть по веденню реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Iнформацiя вiдсутня

Найменування ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI Україна"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження 04050 м. Київ,вул. Тургенєвська, 71, офiс 316
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 2091
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005
Міжміський код та телефон (044) 490-68-24
Факс (044) 490-68-24
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Iнформацiя вiдсутня

Найменування ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз"
Організаційно-правова форма ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
Місцезнаходження 01133, м.Київ, вул.Вєтрова , 7-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189728
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.11.2006
Міжміський код та телефон (044) 238-61-92
Факс (044) 238-61-92
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Iнформацiя вiдсутня

Найменування Закрите акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Iнго Україна"
Організаційно-правова форма ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16285602
Місцезнаходження 01054, м.Київ, вул. Воровсього, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 123544
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.12.2004
Міжміський код та телефон 8044-490-27-44
Факс 8044 490-27-43
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Iнформацiя вiдсутня

Найменування НАСК "Оранта"
Організаційно-правова форма ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23928466
Місцезнаходження 49000 м.Днiпропетровськ, вул.Коцюбинського, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 10013
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2005
Міжміський код та телефон 8056 7219388
Факс 8056 7219388
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Iнформацiя вiдсутня

Найменування ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ <АСКА>
Організаційно-правова форма ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження 03186, м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, 5.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ 321649
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2005
Міжміський код та телефон (044) 455-99-70
Факс (044) 248-48-31
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Iнформацiя вiдсутня